Task force Flanders Synergy: innovatie van werk & organisatie

In het kader van het synergy-project werden een aantal ronde tafelconferenties georganiseerd. U lees meer over deze conferenties op de volgende pagina's:

Daarnaast werden drie publicaties geschreven, die samen een trilogie vormen:

Deze boeken kan u (gratis) verkrijgen bij het ESF-agentschap (zolang de voorraad strekt, vragen naar dhr. Benedict Wauters).

De instrumenten bij het handboek "Anders organiseren & beter werken", kan u hieronder terugvinden.

Competentiepool Flanders Synergy: innovatie van werk & organisatie

Na de taskforce werd met overheidssteun een competentiepool opgericht. Zie flanderssynergy.be.